חבילות ומחירים

 

 

 

התשלום החודשי מתבצע בשיעור הראשון של כל חודש ותוקפו למשך חודש קלנדרי אחד 

  אין החזר כספי